CAT | CAST

Què és el Shiatsu moviment?

Shiatsu Moviment

El shiatsu moviment és l’eina desenvolupada per Bill Palmer a partir de la seva experiència en els camps de la medicina oriental, el shiatsu tradicional, el moviment curatiu, la meditació Djonzen i les diferents maneres de treball corporal experiencial, com el teatre i el Body Mind Centering.

Connectar i relacionar les parts del cos que no sentim o evitem és la millor manera de recuperar el moviment perdut a causa de tensions i conflictes no resolts. És, abans que res, un mitjà per aprendre a conèixer-nos millor, a no enganyar-nos i a ser més honestos.

Amb el shiatsu moviment duem la consciència al present i des d’aquí iniciem una proposta en la qual la nostra funció principal és acompanyar i guiar. Busquem la manera de crear un espai terapèutic en el qual el receptor se senti segur, relaxat i receptiu. Utilitzem la qualitat del contacte, el moviment i propostes d’investigació concretes per ajudar a donar sentit al procés.

La medicina oriental, amb els seus conceptes energètics, la seva visió holística i el seu enfocament, és la base del nostre treball. Per fer-la assequible, les tècniques tradicionals i les desenvolupades a shiatsu moviment estan al servei de l’aprenentatge, amb la unió de teoria i pràctica.

La visió cíclica dels processos vitals en la teràpia Gestalt és present en la nostra relació terapèutica. Investiguem com es pot dur al cos el que sentim i què podem fer amb això. La tècnica Alexander és un altre dels suports que amplien i milloren la manera de saber com ens coneixem a nosaltres mateixos i als clients. Relacionem hàbits adquirits, evolució del moviment en els primers anys de vida, medicina xinesa, postura i moviment, per tal d’obtenir una visió del treball que s’ha de proposar. Volem que s’entengui el desenvolupament de la sessió, que hi hagi una implicació més gran i que s’hi aprengui sempre alguna cosa útil. Així, anirem guanyant noves eines amb les quals es puguin resoldre o afrontar les dificultats.

El shiatsu moviment no basa la seva metodologia en una diagnosi prèvia, sinó en la capacitat de motivar i acompanyar el client en el seu procés o en la seva malaltia. Les necessitats físiques i emocionals que vagin sorgint seran la porta d’entrada al tractament, el seu fil conductor. Fomentem la independència i la capacitat d’autoregulació en els nostres clients a fi que sentin la seva vida amb la màxima plenitud possible. El shiatsu moviment ofereix la possibilitat de sentir-nos més vius i presents.