CAT | CAST

Classe de Tècnica Alexander

En una sèrie de sessions s’experimenta una sensació de facilitat i lleugeresa en la quietud. Desenvolupem una actitud de no generar expectatives sobre els resultats, sinó d’observar i viure el procés.

Per assolir els objectius, durem la consciència al no fer. La recerca de l’eix central, la relació entre ell i el cap i la consciència de la musculatura interna seran les principals eines d’aprenentatge.

A partir d’aquí l’important serà el camí i el que anem descobrint de la nostra manera de relacionar-nos amb nosaltres mateixos i amb l’entorn.

La tècnica Alexander és útil per a tota persona que utilitzi el cos de manera conscient. En el seu origen anava adreçada sobretot a esportistes, ballarins, actors, músics…, però els seus beneficis són extensibles a tothom, òbviament.

Les classes són setmanals, d’uns 45 minuts, i es recomana un mínim de 10 sessions.

Les sessions són a càrrec de Betty Villar, membre de la Society of Teachers of the Alexander Technique i de l’Associació de Professors de la Tècnica Alexander a Espanya.

Hores convingudes