CAT | CAST

Què és el Shiatsu moviment?

Shiatsu Moviment

El Shiatsu Moviment és una eina per aprendre a connectar-se amb el cos, les nostres necessitats i per tenir eines que facilitin la resolució dels conflictes que patim.

Es basa en la tradició oriental, japonesa i xinesa, el moviment espontani, la qualitat del contacte terapèutic, els principis de la Tècnica Alexander, Rolfing, Gestalt i altres, per arribar a donar sentit al que ens afecta i envolta.

Vol enpoderar els clients per fer-los independents i capaços de retrobar per si mateixos el camí a la resolució del les dificultats físiques o emocionals que manifesten.

El focus del treball està en el moment, el procés en el qual es troba el client.

Estimula les ganes d'explorar el contacte i el moviment per retrobar la plenitud i vitalitat que es necessita per ser la millor expressió de nosaltres mateixos.

El treball es acompanyar i, si cal, oferir propostes per desbloquejar la situació en què es trobi el client.

No curem ningú, no som metges ni pretenem ser-ho.

El client, el volem actiu, present i amb capacitat per dir i fer el que necessiti i vulgui durant la sessió.

En el fons, ningú sap més d`un mateix que un mateix.

El professional de Shiatsu Moviment qüestiona i observa regularment els seus hàbits i patrons d'actuació per garantir la claredat i honestedat en la relació terapèutica.

No hi ha, en el Shiatsu Moviment, protocols específics per tractar cap condició o situació. Cada sessió es personalitzada sobre la base del moment i en el qual es va manifestant en el procés en el qual estem amb el client.