CAT | CAST

Regulació

Regulació a Espanya

Procés de legalització de les teràpies naturals:

El shiatsu a Europa

La Federació Europea de Shiatsu (FES) és l’única federació que agrupa associacions nacionals de shiatsu en l’àmbit europeu. Això implica que no hi ha ni escoles, ni centres, ni estils particulars, sinó únicament i exclusivament associacions representatives del món de shiatsu a cada país.

La FES ha impulsat des dels seus orígens el debat intern com a eina per enfortir i ajudar a trobar els molts aspectes comuns en les diferents pràctiques del shiatsu. Entén que la seva força ha de ser el convenciment profund de la qualitat i utilitat d’aquest art.